torsdag, augusti 04, 2005

Urspårad sommardebatt

Har nyss sett SVT:s program Sommardebatt där ämnet "Terroristhotet mot Sverige" där nybrunkravattade justitieminister Thomas Bodström, (fp):s vice ordförande tillika åsiktsregistreringsivrarnde Jan Björklund och Jonas Sjöstedt, vänsterpartistisk EU-parlamentariker deltog.

Debatten handlade mestadels om de olika förslag som lagts fram företrädesvis av just Folkpartiet och jusititeministern under förespeglingen att terrorismen ska bekämpas, med det uppenbara resultatet att våra medborgerliga rättigheter och rättstatens fundament undergrävs kraftigt.

Föga förvånande var Jonas Sjöstedt den balanserade och rimlige i debatten. Såväl Bodström som Björklund ville tona ned betydelsen av de olika förslagen och menade att framförallt de förslag som ligger på EU:s bord om bl.a. ytterligare avlyssningsmöjligheter för säkerhetspolis o.s.v. alls inte innebär någon skärpning eller dramatisk förändring av den praxis som gäller i Sverige idag.

När det gäller ökade avlyssningsmöjligheter för polisen och större befogenheter att lagra e-postkorrespondens, sms och telefonsamtal råder det ingen tvekan om att skillnaden mot dagens lagstiftning är milsvida. Idag krävs brottsmisstanke för sådana åtgärder annars skall det ses som en grov kränkning av den personliga integriteten och de medborgerliga rättigheterna, denna praxis vill alltså inte bara EU utan också Sveriges justitieminister och Jan Björklund avskaffa. Att påstå att det är en förändring utan betydelse är ungefär lika rimligt som att försöka marknadsföra en loppcirkus som Cirkus Bronett. Å andra sidan är det väl just vad Folkpartiet är idag, en organiserad loppcirkus.

Repressionsivrarnas andra käpphäst kring statlig lagring av information om medborgarnas privatliv var att telebolagen redan idag lagrar information om våra telefonsamtal. I Rapports 19-sändning ikväll intervjuades en representant för telebolagens branschorganisation som menade att de förändringar av regelverket som Bodström och EU vill genomföra på avgörande sätt skulle utöka omfattningen av den lagring som förekommer idag och därmed öka bolagens kostnader. Detta viftade Bodström bort som någon lobbyingbluff som Sjöstedt och de andra repressionsskeptikerna i EU-parlamentet blivit itutade. Ein kunschaft, en minister, Bodström ser dig.

Debattens andra spår handlade om Folkpartiets förslag om skyldighet för lärare att rapportera in elever med "extremistiska" åsikter till SÄPO. Som vanligt axlade Björklund rollen som den genuint brunskjortade majoren som åberopar ordning och reda, ty den som inte har något fuffens den har inget att oroa sig för! Bodströms hållning var väl snarast taktiserat avståndstagande om ens det. Björklund hävdade med bestämdhet att det är en "grov förvanskning" av hans och (fp):s förslag om lärarnas rapporteringsskyldighet för åsiktsregistrering. Jag är en av de som mer än gärna sett ett klargörande från Björklunds sida, vad ska man kalla det om inte åsiktsregistrering?

Som exempel hade Björklund en 19-årig muslimsk grabb som sagt att han ville åka på koranskola i Pakistan och att han ville störta det svenska samhället med våld. "Ska man inte få ta i med hårdhandskarna mot sådant slödder?!" hasplade Björklund halsstarrigt ur sig och menade att istället för att vänta på att den här grabben verkligen begår ett brott är det ju lika bra att sätta honom bakom lås och bom direkt. Men man kan ju fundera på exakt vad det är i dagens lagstiftning som inte räcker för Folkpartiet och den så ordningssamme majoren när man redan idag kan häkta någon om brottsmisstanke föreligger.

Bortsett från att Björklunds auktoritära hasplande och Bodströms opportunistiska instämmande andades otäcka 30-talsvibbar osade det islamofobi lång väg. Varför inte smaka på Janne Björklunds ack så rasistiska uttalande att "tänk om de svenska trupperna tar fast Usama bin Ladin imorgon, då blir ju Sverige målet för all terrorism i hela världen helt plötsligt!".

Just det. All terroristisk verksamhet som bedrivs på hela denna jord, märk väl: ALL, är alltså enligt Björklund en del av den världstäckande muslimska terroristkonspirationen. Putins hänsynslösa härjningar i Vitryssland, Israels rasistiska ockupation och etniska rensning i Palestina, stadskupper runtom i världen och företrädesvis latinamerika som uppställda på rad skulle få kinesiska muren att rodna av avundsjuka och paramilitärers slakt av fackföreningsaktivister i Colombia är alla svartmuskiga arabers ondsinta verk. Eller så är det helt enkelt inte terrorism i Björklunds ögon. Det är bara att välja, det ena förhållningssättet mindre smickrande än det andra.

Den verkligt stora frågan i det här läget blir ändå, vem ska definiera vem som är terrorist och när? Är det Björklunds och USA:s uppenbart rasistiska och godtyckliga utdefiniering av alla som inte är födda med silversked i munnen? Är det Bodströms lätt undvikande men ändå fullt lika rasistiska avfärdande av de två egyptierna 2003 som gäller?

Ett är dock jävligt säkert, håll i hatten när den organiserade loppcirkusen Folkpartiet kommer till stan. Får de chansen kommer de göra livet jävligt surt för de flesta av oss.

-----------------------------
KLARGÖRANDE
Jag har vid eftertanke varit ovanligt slarvig i återgivandet av ett av Jan Björklunds islamofobiska inlägg i den debatt jag kommenterar i detta blogginlägg. Syftet var inte att det skulle verka som att Jan Björklund sagt "Ska man inte få ta i med hårdhandskarna mot sådant slödder?!" utan snarare ett försök att sätta ord på just det han så uppenbart syftade på. Det är uppenbart att även om (fp) ännu inte kallar araber för slödder så hänger det i luften, det är inte en fråga om om, det är en fråga om när.

6 Comments:

Blogger maxelson said...

Bra skrivet. Har själv kommenterat saken på min blogg.

10:25 fm  
Blogger Joel K-F said...

Tack så mycket!

Du skriver själv mycket bra om just samma sak. Kul att se en lärares reaktion på (fp):s otäcka förslag.

4:17 em  
Anonymous Daniel said...

Jag har hittills bara sett kanske 2 min av debatten men redan sett ett ganska allvarligt felcitat från din sida. Du skriver att Björklund säger "tänk om de svenska trupperna tar fast Usama bin Ladin imorgon, då blir ju Sverige målet för all terrorism i hela världen helt plötsligt!" när han egentligen säger "[...] kan Sverige vara huvudmålet i världen för terrorism". Ganska långt ifrån "målet för ALL terrorism" som du så glatt orerar över.

Nu ska jag nog se resten av debatten också och kolla om allt du skriver och refererar till, eller citerar också är dumheter, rena fantasier eller felciteringar.

2:40 em  
Blogger Joel K-F said...

Daniel, kontentan av Björklunds dumheter var knappast att måla upp någon balanserad bild över vilka risker att utsättas terrorism Sverige står inför. Att vara balnserad är överhuvudtaget inte (fp):s och Björklunds grej.

Oavsett felcitat eller ej, Björklunds klart rasistiska linje ligger fortfarande kvar. "tar svenskarna i afghanistan bin Ladin blir vi huvudmål för terrorism i världen". Blir fackföreningsaktivister i Colombia mindre mördade av paramilitärer med amerikanskt stöd p.g.a. det?

Björklund kallar det fortfarande inte terrorism. DET är poängen.

2:49 em  
Anonymous Daniel said...

Hade det varit bättre om han hade sagt "kan Sverige vara huvudmålet i världen för ISLAMISTISK terrorism"? För att förtydliga, så att även vänsterns mest konspirationsteoretiska personer förstår vad han menar? Men faktum är att den terrorism som idag dödar flest människor är terrorism med islamistiska förtecken, så helt fel är det inte att säga att vi skulle kunna bli ett huvudmål i världen för terrorister (om Sverige nu mot all förmodan griper UBL). Eftersom han inte säger ALL terrorism så menar han heller inte ALL terrorist.

Och speciellt "rasistiskt" är det inte, även om en del försöker urholka det begreppet å det grövsta. ÄVEN om han uttalar sig generaliserande om islamistisk terrorism. Den terrorismen är nämligen inte kopplad till "ras" eller "etnicitet", utan enbart till religiös avart, eller ideologi om man så vill. Om man pratar om Kristna Terrorister så är det inget rasistiskt idet, bara ett konstaterande. Om man pratar om Nazistiska Terrorister så är inte heller det rasistisk. Men så fort terrorn har ett islamistisk ursprung så blir man plötsligt rasist när man pratar om det. Oehört märkligt.

F.ö så har jag inte mycket till övers för major Björklund, men rätt ska vara rätt.

3:02 em  
Blogger Joel K-F said...

Men vilken tur att den så rättskännande Daniel kom hit och försökte ställa allting tillrätta!

Det glädjer mig oerhört.

Det riktigt intressanta för att förstå den rasistiska ådran i Björklunds häverier är ju att se i vilket sammanhang hela det där resonemanget förs fram. För det är likförbannat uppenbart att det en rasistisk utgångspunkt att betrakta bin Ladin och hans pack som den allmängiltiga definitionen av "terrorism i världen" samtidigt som man inte över ett ord problematiserar eller begrundar det faktum att alla de övergrepp av mänskliga, demokratiska och medborgerliga fri - och rättigheter världen över med västmakternas goda minne de facto - på samma goda grunden som man kan kalla bin Ladin terrorist - ska betraktas som terrorism.

Björklunds hållning går väl hand i hand med schablonbilden av den bombromantiserande och svartmuskiige araben. För du vet väl att vita inte kan hålla på med "terrorism"?

3:20 em  

Skicka en kommentar

<< Home